Traf - etraf.pl

Przedsiębiorstwo Handlowe "TRAF" K. Grzymkowska, K. Grzymkowski Sp. J.

realizuje projekt

pt. „Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Celem projektu realizowanego przez PH „TRAF” sp.j. jest automatyzacja procesów biznesowych z partnerami biznesowymi. W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system B2B, który zostanie powiązany z systemem informatycznym partnera biznesowego.


Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych pozwoli na automatyzację procesów biznesowych na linii PH „TRAF” sp.j. - PARTNERZY.


Zasięg: międzynarodowy (Niemcy)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-08-011/13-00


Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość
Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pobierz dokument

Wiadomo¶ć z Etraf - o nowo¶ciach i promocjach prosto na Twój adres e-mail.

Traf - Piękno i wygoda na nogach.

Zamknij